Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

11.07.2017.
XIX Kongres HRD

Hotel Valamar Lacroma, Dubrovnik, od 26. do 29. listopada 2017. godine.

Više...
02.06.2017.
MUSoc 2017 Poster submission deadline

Deadline for poster presentation submission is 15.6.17

Više...
29.05.2017.
HRD Sastanak Slavonski Brod 6. 5. 2017.

Izvještaj sa stručnog sastanka Hrvatskog reumatološkog društva

Više...
23.05.2017.
4. međunarodni simpozij na temu intraartikularne primjene terapije

Prag, 5. do 7. listopada 2017. Rok za prijavu sažetaka je 28. svibnja.

Više...
03.04.2017.
Musculoskeletal Sonography Course for Rheumatologists

Thursday, September 28th - Saturday, September 30th

Više...
26.10.2017

XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Više...
28.09.2017

Musculoskeletal Sonography Course for Rheumatologists - September 2017

Više...
05.10.2017

International Symposium Intra Articular Treatment

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...