Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

22.06.2016.
HRD Kongres 2016

XVIII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a, Hotel Solaris u Šibeniku 20.-23.listopada 2016.

Više...
25.05.2016.
Sastanak Reumatološkog društva

Pozivamo Vas na sastanak Reumatološkog društva koji će se održati 3. 6. 2016. od 18 – 19:30 u prostorijama Hrvatskoga liječničkog zbora.

Više...
18.05.2016.
Dijagnosticiranje, praćenje i liječenje reumatskih bolesti u djece

Poslijediplomski tečaj I. kategorije Dijagnosticiranje, praćenje i liječenje reumatskih bolesti u djece

Više...
14.01.2016.
Stručni sastanak Hrvatskoga reumatološkog društva

ozivamo sve članove da 29. siječnja 2016. u 17,30 sati u velikoj dvorani Hrvatskoga liječeničkog zbora, Šubićeva 19, Zagreb, dođu na stručni sastanak Hrvatskoga reumatološkog društva

Više...
01.09.2015.
Međunarodne Medisove nagrade za medicinska dostignuća 2015.

Pozivamo vas da se prijavite na međunarodne Medisove nagrade za medicinska dostignuća 2015.

Više...
20.10.2016

XVIII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a

Više...
07.04.2016

Musculoskeletal Ultrasound in Rheumatology

Više...
01.09.2016

XVI Mediterranean Congress of Rheumatology

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...