Eng

Dobro došli!

Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) je stručno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora (HLZ), osnovano 1947. godine.

Društvo je član Europske lige za borbu protiv reumatizma (EULAR) od 1993. godine.

10.10.2017.
Multidisciplinarni pristup dijagnostici upalnih bolesti lokomotornog sustava u dječjoj dobi

Simpozij će biti održan 19. 10. 2017.

Više...
28.09.2017.
HRD Stručni sastanak 2017

Stručni sastanak Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, Karlovac, 6. listopada 2017.

Više...
27.09.2017.
XVII Mediterranean Congress of Rheumatology

XVII Mediterranean Congress of Rheumatology, Genoa 12.-14. April 2018.

Više...
20.09.2017.
Edukacijska stipendija za sudjelovanje na 19. kongresu HRD-a

Upravni odbor Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a raspisuje natječaj za edukacijske stipendije

Više...
18.09.2017.
EULAR - Drugi interdisciplinarni 'webinar'

Drugi EULAR-ov interdisciplinarni 'webinar' će biti održan u ponedjeljak, 2. listopada 2017., u vremenu od 11 do 12.30. Naslov 'webinara' je 'Don't Delay, Connect Today!' te je dio EULAR-ove kampanje o umrežavanju reumatoloških cenatara i te svih involviranih skupina - od pacijenata do liječnika. Prijave su putem maila u tekstu, zaključno s 22. 9. 2017.

Više...
26.10.2017

XIX. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva

Više...
03.11.2017

EULAR-ov i ACR-ov program razmjene za mlade reumatologe

Više...
12.04.2018

XVII Mediterranean Congress of Rheumatology

Više...
Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51).

Više...
Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

Više...
Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Više...
Reumatizam

Od 1954. godine Društvo izdaje svoje službeno glasilo časopis "Reumatizam".

Upute autorima

Više...