Eng

Preporuke

04.02.2022

Tofacitinib u liječenju bolesnika s ankilozantnim spondilitisom

Dopuna prijedloga preporuka Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje odraslih bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom i psorijatičnim artritisom biološkim lijekovima i ciljanim sintetskim molekulama, 2017 Više...
22.02.2021

HRD Mišljenje: Nintedanib 2021

Mišljenje Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a o primjeni nintedaniba u liječenju bolesnika s progresivnim fibrozirajućim intersticijskim bolestima pluća uz sustavne bolesti vezivnog tkiva. Više...
08.01.2021

Upadacitinib u liječenju bolesnika s ankilozantnim spondilitisom i psorijatičnim artritisom

Dopuna prijedloga preporuka Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje odraslih bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom i psorijatičnim artritisom biološkim lijekovima i ciljanim sintetskim molekulama, 2017. Više...
02.05.2020

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19

Ovaj dokument donosi upute koje predstavljaju pomoć kliničarima pri donošenju odluka o načinu zbrinjavanja COVID-19 bolesnika te ih s obzirom na mali broj provedenih istraživanja, treba više smatrati ekspertnim mišljenjima nego li smjernicama utemeljenim na dokazima. Više...
27.04.2020

Smjernice za higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama

Infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi veliki su problem u cijelome svijetu, čak 5–10% svih hospitaliziranih bolesnika dobije takvu infekciju tijekom liječenja. Više...
01.04.2020

HRD preporuke - COVID19

Preporuke Hrvatskoga reumatološkog društva liječnicima u postupanju s oboljelima od upalnih reumatskih bolesti tijekom epidemije COVID19 Više...
25.03.2020

EULAR Guidance for patients about COVID-19

GUIDANCE FOR PATIENTS WITH RMDs ABOUT COVID-19 OUTBREAK Više...
25.03.2020

Smjernice Infektivne klinike za antivirusno liječenje COVID-19

Preporuke Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu i Hrvatskog društva za infektivne bolesti HLZ-a za etiološko/antivirusno liječenje oboljelih od COVID-19. Više...
02.05.2018

Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke RA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi Više...
02.05.2018

Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi

Preporuke SpA-PsA - Biološki lijekovi i tsDMARDsi Više...
17.03.2018

Mišljenje o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica

Stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA) Više...
05.02.2015

Preporuke za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (modificirano prema Reumatizam 2013; 60: 49-51). Više...
08.05.2013

Prijedlog HRD za liječenje reumatoidnog artritisa biološkim lijekovima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina Više...
08.05.2013

Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013. Više...
11.01.2012

Prijedlog terapije novootkrivenog reumatoidnog artritisa po načelu T2T

Prijedlog za liječenje RA (bez obzira na stadij bolesti) izrađen je prema načelu „treating RA to target“ Više...
22.11.2011

Biološki lijekovi u reumatologiji za odrasle bolesnike

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika (Reumatizam 2010; 57: 29-35). Više...
30.05.2008

Smjernice za TB - 2008

Smjernice za dijagnostiku latentne tuberkuloze (TB) odraslih cjepljenih bolesnika (BCG) u Hrvatskoj prije uvođenja terapije anti-TNFa Više...
07.09.2007

Ograničenja primjene piroksikama

Europska medicinska agencija (EMEA) je 21. lipnja 2007. (Doc.Ref.EMEA/265144/2007) objavila dodatna upozorenja i naputke za peroralnu, rektalnu i parenteralnu primjenu piroksikama. Više...
07.08.2007

Instrumenti praćenja SpA

Funkcionalni indeks za AS - BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (8). Mjerni instrument dizajniran radi utvrđivanja stupnja funkcionalne nesposobnosti u bolesnika s AS. Više...
09.07.2007

Prijedlog HRD za primjenu inhibitora TNFa u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima. Više...
05.06.2007

Prijedlog primjene antagonista TNFa u RA

Ispred Hrvatskog reumatološkog društva iznosimo prijedlog primjene antagonista TNFa u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom. Više...
05.06.2007

Preporuke HRD za prevenciju, dijagnostiku i liječenje postmenopauzalne osteoporoze.

Ispred Hrvatskog reumatološkog društva iznosimo preporuke za prevenciju, dijagnozu i liječenje postmenopauzalne osteoporoze. Više...