Poštovane kolegice i kolege,  
pozivamo vas na prvi europski kongres o Kawasakijevoj bolesti, EURO-KiDs Congress 2020., koji će se održati od 6. do 8. srpnja 2020. u Parizu, u Francuskoj. 

Kongres je namijenjen razmjeni najnovijih spoznaja iz epidemiologije, genetike, patogeneze, dijagnostike, rizičnih čimbenika, liječenja, kardioloških komplikacija i ishoda bolesnika oboljelih od Kawasakijeve bolesti. Na kongresu će sudjelovati eksperti iz područja Kawasakijeve bolesti iz cijelog svijeta, čime će se pružiti prilika za povezivanje primarnih pedijatara, reumatologa, imunologa, infektologa, kardiologa i ostalih stručnjaka koji su uključeni u proces dijagnostike i liječenja ove kompleksne bolesti, a dobrodošli su i specijalizanti i studenti zainteresirani za ovo područje. U sklopu kongresa održat će se i radionica vezana uz autoinflamatorne bolesti i poremećaje prirođene imunosti. 
Kongres podržava Europsko društvo za pedijatrijsku reumatologiju  i  Francusko pedijatrijsko društvo. 
Veselimo se Vašem dolasku,  
U ime Odbora za vaskulitise, Europsko društvo za pedijatrijsku reumatologiju (PReS)
Marija Jelušić

 

Email: Registration and call for abstracts 
http://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/documents/Registration_EURO-KIDS_2020.html

Registration 
https://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/registration.php

Call for abstracts 
https://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/abstract-submission/

Announcement poster 
https://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/documents/EURO-KiDs-Congress-2020-A3.pdf

Important dates 
Abstract deadline: 15 March 2020 
Early bird registration until: 30 April 2020

Email: Exhibition and sponsorship 
http://www.alphavisa.com/euro-kids/2020/documents/Exhibition_EURO-KIDS_2020-Paris.html