Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo Vas na webinar: „Multidisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju sustavnih autoimunosnih bolesti” koji će se održati u utorak, 3.10.2023. godine od 17.30 do 19.30 h.
Za sudjelovanje na simpoziju nije predviđena kotizacija, no potrebna je pravodobna registracija.
Webinar će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

Registrirati se možete putem sljedećeg linka: LINK ZA PRIJAVU.

Poveznica će biti dostavljena registriranim sudionicima na dan održavanja simpozija.

Tehnički organizator je agencija Globtour event.

Za sva pitanja možete se obratiti na e-adresu HRD@globtour.hr ili na broj telefona +385 1 482 01 09

Moderatori simpozija:
1. doc. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med.
2. prof. dr. sc. Jadranka Morović–Vergles, dr. med.
3. prim. dr. sc. Jasna Tekavec Trkanjec, dr. med.

Uvodno predavanje: doc. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med.

Predavači:
1. dr. sc. Lea Šalamon, dr. med.
2. dr. sc. Matija Crnogorac, dr. med.
3. Majda Golob, dr. med.
4. Nikolina Ljubičić, dr. med.
5. Kristina Lalić, dr. med.

Detalji programa bit će objavljeni naknadno.

Predavanja će komentirati pozvani panelisti, a slušatelji će moći postaviti pitanja putem opcije „chat”.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti u agenciji Globtour Event na gore navedenoj e-adresi.

U ime organizatora,
doc. dr. sc. Joško Mitrović, dr. med.
prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.

 

Klinička bolnica Dubrava,
Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju
i
Hrvatsko reumatološko društvo HLZ-a