utorak, 19.09.2023. od 17.30-19.45h

Moderatori simpozija: prof. dr. sc. Simeon Grazio i doc. dr. sc. Frane Grubišić

Program:
17.30 – 17.40 Pozdravna riječ – prof. dr.sc. Simeon Grazio, suvoditelj simpozija i prof. dr. sc. Branimir Anić, predsjednik HRD-a
17.40.-18.00 dr. Hana Skala Kavanagh: Spol –razlike u spondiloartritisu – prikaz bolesnika
18.00-18.05 Rasprava
18.05-18.25 dr.sc. Ines Doko Vajdić: Dob i spondiloartritis – prikaz bolesnika
18.25-18.30 Rasprava
18.30-18.40 Stanka
18.40-19.00 prof. dr.sc. Simeon Grazio: Debljina i spondiloartritis – prikaz bolesnika
19.00-19.05 Rasprava
19.05 – 19.25 doc. dr.sc. Frane Grubišić: Stil života (tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol) i spondiloartritis – prikaz bolesnika
19.25-19.45 Rasprava (za posljednje predavanje i sveukupno)

Panelisti: prof. dr. sc. Branimir Anić (KBC Zagreb), prof. dr. sc. Jasminka Milas Ahić (KBC Osijek), prof. dr. sc. Srđan Novak (KBC Rijeka), prof. dr. sc. Dijana Perković (KBC Split)

Skup će se bodovati prema pravilniku HLK-a.

Sudjelovanje na simpoziju je besplatno, uz prethodnu prijavu.

Prijave će biti otvorene od 16.08.2023., te ćete o istom biti informirani od strane tehničkog organizatora, agencije Moment events.

Poziv