Poštovane kolegice i poštovani kolege,

I tijekom ovogodišnjega 26. kongresa Hrvatskoga reumatološkog društva u planu je održavanje radionica. Radionice su zamišljene kao rad u malim grupama (15-20 sudionika). Teme radionica nisu zadane – one bi na neki način trebale biti povezane s našom strukom ili bi trebale pomoći u svakodnevnom radu. Poželjno je da su rdaionice praktične naravi. Voditelj radionice može biti bilo koji član društva. Vrijeme trajanja pojedine radionice ograničeno je na 90 minuta. Termin održavanja biti će neposredno prije kongresa ( predkongresno). Za radionice je potrebna posebna prijava i kotizacija, a radionice će biti evaluirane i bodovane od strane nadležne komore.

Pozivamo sve one koji su zainteresirani organizirati i provesti radionicu tijekom kongresa da svoj prijedlog upute na adresu Upravnog odbora društva ili na adresu predsjednika ili jednog od podpredsjednika društva. Prijedlog treba sadržavati naslov i kratki sadržaj radionice, ciljanu populaciju kojoj je namijenjena, vrijeme trajanja, ime voditelja/suvoditelja i eventualno drugih predavača. Upravni odbor društva razmotrit će sve prijedloge i donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga.

Rok za prijavu radionice je 5. srpnja 2023. u 24,00.

Prijave koje stignu nakon tog roka neće biti uzete u obzir.

Uime Upravnog odbora HRD HLZ

Srđan Nova, predsjednik HRD