Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju
Referentni centar MZ RH za SLE i srodne bolesti
Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta
KBC Zagreb
i
Hrvatsko reumatološko društvo
Hrvatskoga liječničkog zbora

Organiziraju hibridni simpozij povodom svjetskog dana sistemskog eritemskog lupusa.

Vrijeme održavanja: 9. svibnja 2024. u 18 sati
Mjesto održavanja: uživo u prostorima KBC Zagreb, predavaonica Klinike
za dermatovenerologiju (Hotel Rebro, mezanin) i putem virtualne platforme

Program sastanka
1. Važnost interferonskog otiska u dijagnostici i terapiji SLE – doc. dr. sc. Ivan Padjen;
2. Interferon i SLE u praksi: Anifrolumab u liječenju SLE – iskustvo Referentnog centra u primjeni anifrolumaba – Marija Šćepović-Ljucović;
3. Biološki lijekovi u liječenju SLE – doc. dr. sc. Marija Bakula;
4. CAR-T terapija u SLE i drugim autoimunosnim bolestima – Krešimir Rukavina;
5. Mogućnosti primjene ultrazvuka u SLE – izv. prof. dr. sc. Miroslav Mayer;

U raspravi će kao panelisti sudjelovati: prof. dr. sc. Srđan Novak, prof. dr. sc. Jasminka Milas-Ahić, prof. dr. sc. Dijana Perković.
Moderator sastanka: prof. dr. sc. B. Anić, voditelj Referentnog centra MZRH za SLE i srodne bolesti
Sastanku će se moći nazočiti izravno ili putem poveznice LINK ZA PRIJAVU

Potencijalne sudionike molimo da naznače u kojem će se obliku priključiti sastanku. Nije predviđena kotizacija za sudjelovanje. Skup će biti prijavljen HLK.

Za sva pitanja se možete obratiti tehničkom organizatoru, agenciji Globtour Event na: e-mail HRD@globtour.hr ili na broj telefona +385 91 370 35 53

Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju!

Uime organizatora,
prof. dr. sc. Branimir Ani