Šibenik, Hotel Solaris, 25. – 28. listopada 2012.

 

Program:

25. listopada 2012. Četvrtak
14:00 – 18:00 Registracija
19:00 – 19:15 Otvorenje
19:15 – 20:00 Predavanje u spomen Drage Čopa
26. listopada 2012. Petak
08:00 – 12:00 Registracija
09:00 – 12:00 Miozitis
12:00 – 13:00 Simpozij
15:00 – 17:00 Mlada reumatologija
17:00 – 18:00 Slobodne teme
18:00 – 19:00 Simpozij
27. listopada 2012. Subota
08:00 – 10:00 Registracija
09:00 – 12:00 Kristalinični artritisi
12:00 – 13:00 Simpozij
15:00 – 17:00 Ultrazvuk
17:00 – 18:00 Slobodne teme
18:00 – 19:00 Simpozij
20:00 – 24:00 Svečana večera u hotelu
28. listopada 2012. Nedjelja
10:00 – 14:00 Stručni izlet

Kotizacija: 1.000,00 kuna

 

Na kongresu su predviđeni i sastanci predstavnika reumatskih bolesnika,  medicinskih sestara i fizioterapeuta.

 

Preuzmite detaljni program u .doc formatu.