Osnovano 1947. godine.

30. lipnja 1947. osnovana Sekcija za reumatologiju, fizikalnu medicinu i balneoklimatologiju Hrvatskoga liječničkog zbora.

Osnivači: Jozo Budak, Josip Breitenfeld, Drago Čop, Herman Jurak, Danko Riessner, Dinko Sučić, Lujo Thaller, Leo Trauner, Anka Zdunić

Predsjednik: Jozo Budak, tajnik Leo Trauner

1. veljače 1967. osnovana Reumatološka sekcija Hrvatskoga liječničkog zbora

Upravni odbor: predsjednik Theodor Dürrigl, potpredsjednik Herman Jurak, tajnik Marijan Vitauš, blagajnik Želimir Bartolović

Članovi: Branko Požar, Slavko Čunović, Ana Marija Mikloušić

Nadzorni odbor: Zlatko Horvat, Irena Pučar

Odbor za časopis Reumatizam: Theodor Dürrigl (glavni urednik), Marijan Vitauš, Livija Silobrčić, Želimir Bartolović, Zvjezdana Henneberg

10. lipnja 1992. osnovano Hrvatsko reumatološko društvo Hrvatskoga liječničkog zbora

Upravni odbor: predsjednik Zlatko Domljan, dopredsjednica Nada Čikeš, tajnik Goran Ivanišević, blagajnica Nada Škreb-Rakijašić

Članovi: Ivan Bačić, Magda Bebek-Nadalin, Theodor Dürrigl, Ivo Jajić, Andrija Jelčić, Ladislav Krapac, Ivan Malčić, Smiljan Grgurev, Katica Šram-Makarević

Etički odbor: Đurđica Babić-Naglić, Ante Luetić, Maja Drubravica, Branko Požar, Blanka Matanović

4. srpnja 1993. Hrvatsko reumatološko društvo primljeno u Europsku ligu protiv reumatizma (EULAR)

18. lipnja 1996. Dužnosnici Društva 1996.-2000.

Upravni odbor: predsjednici Ivo Jajić (1996.-1998.), Božidar Ćurković (1998.-2000.)

Dopredsjednica: Nada Ćikeš

Tajnik: Goran Ivanišević

Blagajnici: Zrinka Jajić (1996.-1998.), Porin Perić (1998.-2000.)

Ćlanovi: Magda Bebek- Nadalin, Božidar Ćurković, Zlatko Domljan,  Theodor Dürrigl, Ivan Malčić, Blanka Matanović, Katica Šram, Blagoje Taseski, Tonko Vlak

Nadzorni odbor: Ksenija Berdnik-Gortan, Antun Franović, Ladislav Krapac, Želimir Maštrović, Želimir Ostrogović

Etički odbor: Đurđica Babić-Naglić, Darinka Dekanić-Ožegović, Maja Dubravica, Ante Luetić, Branko Vukšić

22. svibnja 2000. Dužnosnici Društva 2000.-2004.

Upravni odbor: predsjednik Božidar Ćurković

Dopredsjednica: Nada Ćikeš

Tajnik: Goran Ivanišević

Blagajnik: Porin Perić

Članovi: Marino Hanih, Zrinka Jajić, Tatjana Kehler, Blanka Matanović, Jadranka Morović-Vergles, Branko Požar, Tonko Vlak

Senat: Slavko Čunović, Zlatko Domljan, Theodor Dürrigl, Zvonimir Horvat, Ivo Jajić, Nada Zenić

Nadzorni odbor: Đurđica Babić-Naglić, Zoja Gnjidić, Simeon Grazio

Etički odbor: Ksenija Berdnik-Gortan, Ladislav Krapac, Ante Luetić

31. svibnja 2004. Dužnosnici Društva 2004.-2008.

Upravni odbor: predsjednici Božidar Ćurković (2004.-2006.), Đurđica Babić-Naglić (2006.-2008.)

Dopredsjednica: Nada Ćikeš

Tajnik: Goran Ivanišević

Blagajnik: Porin Perić

Članovi: Branimir Anić, Zoja Gnjidić, Simeon Grazio, Marino Hanih, Tatjana Kehler, Sonja Milanović, Jadranka Morović-Vergles

Senat: Slavko Čunović, Zlatko Domljan, Theodor Dürrigl, Zvonimir Horvat, Ivo Jajić

Nadzorni odbor: Marica Brenčić-Dlesk, Maja Dubravica, Nadija Franulović-Golja

Etički odbor: Ksenija Berdnik-Gortan, Ladislav Krapac, Ante Luetić

27. svibnja 2008. dužnosnici Društva 2008.-2012:

Predsjednica: Đurđica Babić-Naglić

Dopredsjednica: Nada Čikeš

Tajnik: Goran Ivanišević

Rizničar: Porin Perić

Upravni odbor: Branimir Anić, Božidar Ćurković, Zoja Gnjidić, Simeon Grazio, Marino Hanih, Tatjana Kehler, Jadranka Morović-Vergles, Porin Perić

Senat: Slavko Čunović, Zlatko Domljan, Theodor Dürrigl, Ivo Jajić

28. svibnja 2012. dužnosnici Društva 2012.-2016:

Predsjednica: Đurđica Babić-Naglić

Dopredsjednica: Nada Čikeš

Tajnik: Goran Ivanišević

Rizničar: Porin Perić

Upravni odbor: Branimir Anić, Božidar Ćurković, Simeon Grazio, Marino Hanih, Tatjana Kehler, Sonja Milanović Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Porin Perić, Tonko Vlak

22. svibnja 2015. dužnosnici Društva 2015.-2019.:

Predsjednik: Branimir Anić

Prvi dopredsjednik: Simeon Grazio

Drugi dopredsjednik: Srđan Novak

Tajnica: Mirna Sentić

Rizničar: Nadica Laktašić Žerjavić

Upravni odbor: Đurđica Babić-Naglić, Frane Grubišić, Nadica Laktašić Žerjavić, Nikolina Ljubičić Marković, Dušanka Martinović Kaliterna, Miroslav Mayer, Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Višnja Prus, Tea Schnurrer Luke Vrbanić, Tonko Vlak

01. lipnja 2019. dužnosnici Društva 2019.-2023.:

Predsjednik: Branimir Anić

Prvi dopredsjednik: Simeon Grazio

Drugi dopredsjednik: Srđan Novak

Tajnica: Mirna Sentić

Rizničar: Nadica Laktašić Žerjavić

Upravni odbor: Nadica Laktašić Žerjavić, Nikolina Ljubičić Marković, Daniela Marasović Krstulović, Miroslav Mayer, Jasminka Milas Ahić, Joško Mitrović, Srđan Novak

Začasni članovi Hrvatskoga reumatološkog društva:

1993.

prof. Hans Georg Fassbender (Mainz)

dr. Bela Gömör (Budimpešta)

prof. Theodor Dürrigl

1996.

dr. Leon Rivelis (Buenos Aires)

2000.

prof. Hartwig Mathies (Bad Abbach)

2008.

prof. Božidar Ćurković

prof. Zlatko Domljan

prof. Ivo Jajić

2015.

Prim. Goran Ivanišević