Novi EULAR-ov tečaj na temu primjene slikovnih metoda u reumatologiji (konvencionalni RTG, primjena CT-a i MR-a te ultrazvuka) bit će održan u Lisabonu od 30. ožujka do 1. travnja.

Rok za prijavu je 15. 2. 2017., detalji na linku:

http://www.eular.org/eular_imaging_course.cfm