Instrumenti praćenja SpA

 

Funkcionalni indeks za AS – BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (8). Mjerni instrument dizajniran radi utvrđivanja stupnja funkcionalne nesposobnosti u bolesnika s AS. Sastoji se od 10 pitanja. Prvih 8 pitanja odražavaju ograničenja u ciljanim svakodnevnim aktivnostima vezano uz strukturne promjene lokomotornog sustava. Zadnja 2 pitanja odnose se na ograničenja u ukupnoj svakodnevnoj aktivnosti. Pitanja se odnose na poteškoće prilikom obavljanja aktivnosti tijekom prethodnog mjeseca. Pacijent ispunjava upitnik i daje odgovor na svako pitanje obilježavajući križićem prema vizualnoj analognoj skali (VAS). Rezultat svakog pitanja se određuje ravnalom. Skala je milimetarska (0-100) no krajnji rezultat se izražava u centimetrima (0-10) tako da se ukupan zbroj svih pitanja podijeli se s brojem pitanja tj. s 10, a potom se rezultat BASFI-a u milimetrima preračuna u centimetre s jednom decimalom npr. 9,5. Što je veći ukupan zbroj to je značajniji funkcionalni deficit.

    Indeks aktivnosti bolesti za AS – BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) (9). Predstavlja zlatni standard za mjerenje aktivnosti bolesti u AS. Brz je i jednostavan. Za ispunjavanje je potrebno 30 sekundi do 2 minute. Sastoji se od 6 pitanja vezanih uz pet osnovnih simptoma bolesti, a to su umor, bol u kralješnici, bolnost i oteklina zglobova, područja lokalizirane osjetljivosti na dodir i pritisak te jutarnja zakočenost. Na svaki simptom odnosi se po jedno pitanje osim na jutarnju zakočenost na koju se odnose dva pitanja. Pacijent ispunjava upitnik i daje odgovor na svako pitanje obilježavajući križićem prema vizualnoj analognoj skali (VAS) u rasponu od 0-10 cm. Rezultat svakog pitanja se određuje ravnalom.Pitanja se odnose na protekli tjedan. Ne postoji krivi odgovor. Kako bi sva područja jednako utjecala na krajnji rezultat uzima se srednja vrijednost zadnja dva pitanja koja se odnose na jutarnju zakočenost i ta vrijednost se pribraja ostalim i dijeli s 5. Odnosno zbroju prva 4 pitanja pribraja se srednja vrijednost zadnja dva pitanja i dijeli se s 5. Dobije se rezultat između 0 i 10. Što je rezultat veći to je veća aktivnost bolesti. U ankilozantnom spondilitisu aktivnost bolesti je mala ako je BASDAI £ 3, a bolest je aktivna ako je BASDAI ³ 4. Najmanja klinički značajna razlika u rezultatu BASDAI je 1 cm na skali 0-10 (22.5%)

    Zglobni indeks u AS (10). Za procjenu broja bolnih i otečenih zglobova ASAS radna grupa stručnjaka (engl. Assessment in Ankylosing Spondylitis) pri EULAR-u (engl. European League Against Rheumatism) je predložila zglobni indeks koji ubuhvaća 44 zgloba. Palpatorno se ocjenjuje bolnost ukupno 44 zgloba, dok se oteklina ocjenjuje na 40 zglobova obzirom da su isključeni rameni zglob i zglob kuka.

Kriterij za procjenu terapijskog odgovora u PsA – PsARC (Psoriatic Arthritis Responce Criteria) (11). Indeks je razvijen specifično za PsA. Ne uključuje procjenu psorijaze. Uključuje bolesnikovu i liječnikovu globalnu ocjenu stanja, broj bolnih i broj otečenih zglobova. Za ocjenu stanja bolesti koristi se numerička Likert-ova skala (1-5). Poboljšanje ili pogoršanje je definirano kao promjena na Likert-ovoj skali za barem jednu jedinicu.

    Za procjenu statusa zglobova koristi se ACR (American College of Rheumatology) zglobni indeks od 68 bolnih i 66 otečenih zglobova (u procjeni otečenih zglobova isključeni su zglobovi kuka). Navedeni zglobni indeks uključuje na šakama metakarpofalangealne zglobove (MCP, 5 zglobova), proksimalne interfalangealne zglobove (PIP, 4 zgloba), distalne interfalangealne zglobove (DIP, 4 zgloba) i interfalangealni zglob palca (IF, 1 zglob). Na stopalima uključuje srednji tarzalni zglob, metatarzofalangealne zglobove (MTP, 5 zglobova), interfalangealni zglob palca (IF, 1 zglob) te proksimalne interfalangealne zglobove (PIP, 4 zgloba). Zatim uključuje ručni zglob, lakat, rame, sternoklavikularni zglob, akromioklavikularni zglob, temporomandibularni zglob, kuk, koljeno i nožni zglob. Na svakoj šaci ocjenjuje se 14 zglobova, na svakom stopalu 11 zglobova uz preostalih 9 parnih zglobova na tijelu. Poboljšanje ili pogoršanje u zglobnom indeksu je definirano kao promjena u broju bolnih i/ili otečenih zglobova za barem 30 %.

    Pozitivan terapijski odgovor korištenjem PsARC je definiran kao poboljšanje u barem dva od četiri kriterija, od kojih jedan mora biti broj bolnih ili broj otečenih zglobova, uz obvezatno odsustvo pogoršanja u preostala dva kriterija.

 

    Za procjenu zglobova u PsA koristi se i modificirani ACR zglobni indeks od 68 bolnih i 66 otečenih zglobova koji je proširen na 78 bolnih i 76 otečenih zglobova uključenjem karpometakarpalnih zglobova (CMC, 5 zglobova) šaka (12). U navedeni modificirani ACR indeks uključeni su i distalni interfalangealni zglobovi stopala koji se broje zajedno s proksimalnim interfalangealnim zglobovima stopala kao jedan zglob (DIP i PIP, 4 zgloba).

 

BASFI

OSNOVNO PITANJE: kolike su Vaše poteškoće, odnosno da li možete napraviti slijedeće?

 

1. obući čarape bez pomoći druge osobe ili pomagala?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

2. sagnuti se naprijed u trupu kako bi pokupili predmet s poda bez pomoći druge osobe ili pomagala?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

3. doseći visoku policu bez pomoći druge osobe ili pomagala?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

4. ustati iz sjedećeg položaja sa stolice bez pomoći ruku?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

5. ustati se s poda bez pomoći iz ležećeg položaja na leđima?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

6. stajati bez smetnji i pridržavanja 10 minuta

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

7. popeti se 12-15 stepenica, stavljajući samo jednu nogu na svaku stepenicu, bez pomoći rukohvata ili pomagala za hod?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

8. pogledati preko ramena bez okretanja cijelog tijela?             

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

9. obavljati fizički zahtjevne poslove (npr. terapijske vježbe, vrtlarske poslove, sportske aktivnosti)?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

10. obavljati cijelodnevne obaveze, bilo na poslu ili kod kuće?

bez teškoća <==========> neizvedivo

______ (0-100)

 

 

BASFI (0-10)_______                

 

 

BASDAI

 

Molimo Vas odgovorite na slijedeća pitanja tako da označite križićem mjesto koje smatrate da odgovara jačini vaših tegoba. Pitanja se odnose na protekli tjedan. Ne postoji krivi odgovor.

 

1. Kako bi ocijenili opći osjećaj umora?

odsutan <==========> vrlo težak

______ (0-10)

 

2. Kako bi opisali ukupni intenzitet boli u vratu, križima ili kukovima?

odsutan <==========> vrlo težak

______ (0-10)

 

3. Kako bi opisali ukupni intenzitet boli i/ili otekline u ostalim zglobovima (isključujući vrat, križa i kukove)?

odsutan <==========> vrlo težak

______ (0-10)

 

4. Kako bi opisali ukupnu razinu nelagode koju Vam pričinjavaju područja tijela osjetljiva na dodir ili pritisak?

odsutna <==========> vrlo teška

______ (0-10)

 

5. Pitanja koja se odnose na jutarnju zakočenost.

Kako bi procijenili razinu jutarnje zakočenosti?

 

odsutna <==========> vrlo teška

______ (0-10)

 

Koliko vremenski traje vaša jutarnja zakočenost od trenutka buđenja?

<=========================>

0          1/2          1          1 1/2          2 sata i više

 

 

BADSAI (0-10)__________

 

 

Zglobni indeks za ankilozantni spondilitis

 

Bolne točke

Bolne točke

 

BROJ BOLNIH ZGLOBOVA (0-44)?

 

Otečene točke

Otečene točke

 

BROJ OTEČENIH ZGLOBOVA (0-40)?

 

 

PsARC

1. Bolesnikova globalna ocjena aktivnosti bolesti (1-5)

1 = odsutna, 2 = blaga, 3 = umjerena, 4 = teška, 5 = vrlo teška

 

2. Liječnikova globalna ocjena bolesnikove bolesti (1-5)

1 = odsutna, 2 = blaga, 3 = umjerena, 4 = teška, 5 = vrlo teška

 

3. Broj bolnih zglobova od ukupno 68              

 

4. Broj otečenih zglobova od ukupno 66 (ne ocjenjuju se kukovi)

 

ad. 1. i 2.: poboljšanje / pogoršanje ; promjena ³ 1 jedinicu

ad. 3. i 4.: pogoršanje / poboljšanje ; promjena ³ 30 %

 

Pozitivan terapijski odgovor – poboljšanje u barem dva od četiri kriterija, od kojih jedan mora biti broj bolnih ili broj otečenih zglobova, uz obvezatno odsustvo pogoršanja u preostala dva kriterija.