Stručni sastanak – Mišljenje o primjeni tocilizumaba
u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica
radne skupine Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a

Dana 23. siječnja 2018. u Zagrebu je pod pokroviteljstvom tvrtke Roche održan stručni sastanak o primjeni tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (engl. Giant cell arteritis – GCA). Sastanak je moderirala doc. dr. sc. Višnja Prus, a aktivno su sudjelovali i stručnjaci-reumatolozi (abecednim redom): prof. dr. sc. Branimir Anić, prof. dr. sc. Simeon Grazio, prof. dr. sc. Tatjana Kehler, prof. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, prof. dr. sc . Jadranka Morović-Vergles i prof. dr. sc. Srđan Novak.

Konsenzusom su doneseni zaključci o mjestu tocilizumaba u liječenju bolesnika s arteritisom divovskih stanica (tablica 1.).

Tablica 1. Preporuka primjene tocilizumaba u liječenju arteritisa divovskih stanica (GCA)

 

POGORŠANJE BOLESTI

Pri pogoršanju kliničke slike i/ili pogoršanju upalnih parametara nakon postignute remisije sukladno liječnikovoj prosudbi

REFRAKTORNA BOLEST

 • U bolesnika kod kojih se nakon 4 – 6 tjedana ne može sniziti inicijalna doza glukokortikoida
 • U bolesnika kod kojih je nakon 6 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,2 mg/kg/dan
 • U bolesnika kod kojih je nakon 12 mjeseci liječenja potrebna doza prednizona > 0,1 mg/kg/dan

INICIJALNO LIJEČENJE

U bolesnika s drugim pridruženim bolestima
i u onih s povišenim rizikom
od razvoja nuspojava primjenom glukokortikoida

 • Neregulirana hipertenzija
 • Kardiovaskularni komorbiditet
 • Neregulirana šećerna bolest
 • Teška osteoporoza
 • Glaukom
 • Anamneza ulkusne bolesti

 

Literatura

 1. 1.     Muratore F i sur. Standard and biological treatment in large vessel vasculitis:
  guidelines and current approaches. Expert Rev Clin Immunol. 2017;13(4):345–60.
  DOI: 10.1080/1744666X.2017.1285699.
 2. 2.     Dasgupta B i sur. BSR and BHPR guidelines for the management of giant cell arteritis. Rheumatology. 2010;49(8):1594–7.
 3. 3.     Mukhtyar C, Guillevin L, Cid MC i sur.; European Vasculitis Study Group. EULAR recommendations for the management of large vessel vasculitis. Ann Rheum Dis. 2009;68(3):318–23.

Višnja Prus