Ograničenja primjene piroksima

Ćurković B, Babić-Naglić Đ, Morović-Vergles J, Anić B, Grazio S u ime Hrvatskog reumatološkog društva.

 

Ograničenja primjene piroksikama


Europska medicinska agencija (EMEA) je 21. lipnja 2007. (Doc.Ref.EMEA/265144/2007) objavila dodatna upozorenja i naputke za peroralnu, rektalnu i parenteralnu primjenu piroksikama. Ograničenja se prvenstveno odnose na gastrointestinalne (GI) nuspojave i teške kožne reakcije. Reevaluacijom literature i prijavljenih nuspojava za piroksikam je utvrđena povećana učestalost GI (želudac, crijevo) nuspojava i ozbiljnih kožnih reakcija. Kako u većine bolesnika dobrobit primjene piroksikama nadilazi njegove štetne popratne pojave i dalje je opravdano njegovo propisivanje u selekcioniranih bolesnika kojima je to potrebno. Za topičke oblike piroksikama nema nikakvih ograničenja.

 

Primjena piroksikama NE preporuča se kod:

    * bilo kakve akutne boli (ozljeda, postoperativna bol, giht, kolike, zubobolja, radikularni bolovi, burzitis, tendinitis i dr.)

    * infekcije gornjeg respiratornog trakta kao analgetika

    * febrilitita kao antipiretika

    * dismenoreje

 

Piroksikam je i dalje indiciran kao simptomatsko sredstvo u bolesnika s:

    * reumatoidnim artritisom

    * spondiloartritisma

    * osteoartritisom

 

Doza

    * dnevna doza piroksikama ne smije iznositi više od 20 mg dnevno

    * sustavna primjena najkraće moguće vrijeme i u najmanjoj djelotvornoj dnevnoj dozi

 

Ocjena djelotvornosti

    * nakon 14 dana primjene evaluira se učinak

 

Propisivanje

    * piroksikam ne smije biti prvi lijek izbora iz palete nesteroidnih antireumatika (NSAR)

    * može ga propisivati samo liječnik iskusan u liječenju kroničnih bolnih sindroma i reumatskih bolesti

    * prije odluke o primjeni evaluirati GI rizike i razmotriti potrebu koterapije inhibitorima protonske crpke

    * izbjegavati piroksikam u bolesnika s GI krvarenjem u anamnezi i bolesnika s iskustvom kožnih nuspojava na druge lijekove

    * piroksikam se ne primjenjuje istodobno s bilo kojim drugim NSAR i/ili antikoagulancijama

 

http://www.emea.europa.eu

 

Komentar


Piroksikam je NSAR s dugim poluživotom (50 sati) što omogućava njegovu primjenu jednom dnevno. Tri do 5 sati nakon ingestije 20 mg piroksikama koncentracija u plazmi iznosi 1.5 do 2 mcg/mL koja se nakon opetovane primjene stabilizira na 3-8 mcg/mL. U većine bolesnika stabilna koncentracija u plazmi postiže se nakon 7-12 dana primjene. Dakle, farmakokinetička obilježja piroksikama ne govore u prilog njegove primjene kod akutnih bolova bilo kojeg porijekla jer nema brzog analgetskog učinka pa u praksi nije ni bilo uobičajeno liječenje akutne boli piroksikamom.

Piroksikam se u rutinskom radu propisuje kao simptomatska terapija u bolesnika s kroničnim reumatskim bolestima (reumatoidni artrtis, spondiloartritisi, osteoartritis) u preporučenoj dozi od 20 mg jednom dnevno, najkraće potrebno vrijeme i/ili dok dobrobit primjene prevladava moguće rizike. U propisivanju piroksikama treba poštivati općeprihvaćena načela sigurne primjene neselektivnih NSAR.