Pozivamo Vas da 22. 11. 2022. sudjelujete na online simpoziju “Vaskulitisi – izazovi u dijagnostici i liječenju” u organizaciji kolega iz Odjela za reumatologiju, kliničku imunologiju i alergologiju KBC Osijek.
Program skupa, kao i upute za prijavu, će biti objavljeni u narednim danima.