Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika biološkim lijekovima, 2013. godina

 

Opće preporuke Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora za liječenje reumatoidnog artritisa odraslih bolesnika

 

Parametar

Klinički alat

Dijagnoza RA

ACR kriteriji 1987, ACR/EULAR kriteriji 2010.

Aktivnost bolesti

DAS28

Funkcionalni status

HAQ

Terapija*

metotreksat, leflunomid, sulfasalazin, sintetski antimalarik, glukokortikoidi

Ocjena djelotvornosti

svaka 3 mjeseca uz prilagodbu strategije

Očekivani ishod

DAS28≤3.2 nakon 6 mjeseci

Izostanak očekivanog učinka nalaže promjenu terapijske strategije

TNF inhibitori** ili tocilizumab prema specifičnim preporukama***

Izostanak očekivanog učinka nalaže promjenu terapijske strategije

Drugi TNF inhibitor ili tocilizumab ili rituksimab prema specifičnim preporukama****

Konačni cilj liječenja

Klinička remisija

*  maksimalna doza metotreksata, leflunomida, sulfasalazina, sintetskog antimalarika po

mono ili kombiniranom načelu; kronična terapija  glukokortikoidima ≤ 10 mg; lokalne infiltracije glukokortikoida po procjeni reumatologa

** u Hrvatskoj su odobreni adalimumab, etanercept, golimumab i infliksmab

*** specifične preporuke za primjenu biološke terapije kod RA

**** odluka reumatologa

RA-reumatoidni artritis; ACR-American College of Rheumatology; EULAR-European League Against Rheumatism; DAS-Disease Activity Score; HAQ-Health Assesment Questionaire; TNF-Tumor Necrosis Factor

Reumatizam, 2013. u tisku

 

Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora za primjenu bioloških lijekova kod reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika, 2013.   

 

Parametar

Opaska

  1. 1.      Indikacija za primjenu

A. Sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest:

DAS28 ³ 5.1 ili DAS28 ³3.2 + 6 otečenih zglobova (od 44)

B. Funkcionalni status:

HAQ 0.5-2.5.

  1. 2.      Prethodna terapija

 

Liječenje s najmanje 2 sintetska DMARD-a kroz 6 mjeseci u punoj dozi od kojih je jedan obavezno MTX  primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg/tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka jednog TNF blokatora* ili tocilizumaba*.

  1. 3.      Način primjene, kontraindikacije i mjere opreza

Prema uputi o lijeku, a prije primjene obavezan je probir na hepatitis B i C i latentnu TB.

  1. 4.      Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene

 

A. Ako je liječenje započeto s DAS28 ³ 5.1:

Pad DAS28 za ³ 1.2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 £ 3.2.

B. Ako je započeto s DAS28 ³ 3.2 + 6 otečenih zglobova (od 44):

Pad DAS28 za ³1.2 + 50% manje otečenih zglobova

  1. 5.      Trajanje liječenja

 

Ukupno trajanje liječenja je individualno, a  određuje ga reumatolog u skladu s kliničkim odgovorom i načelima dobre kliničke prakse.

  1. 6.      Zahtjev za odobrenje liječenja od HZZO-a

 

Traži reumatolog prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.

  1. 7.      Prekid terapije

Ozbiljne nuspojave prema uputi o lijeku.

Izostanak zadanog učinka.

* TNF inhibitori i tocilizumab obično se propisuju u kombinaciji s MTX ili nekim drugim sintetskim DMARD-om dok se adalimumab, etanercept i tocilizumab mogu primijeniti kao monoterapija u bolesnika koji iz bilo kojih razloga ne podnose sintetske DMARD-ove

DAS28 –Disease Activity Score (ocjena aktivnosti bolesti na 28 zglobova); DMARDDisease Modifying AntiRheumatic Drug; MTXMethotrexate; HAQHealth Assesment Questionaire; TB-tuberkuloza

 

Reumatizam, u tisku.

 

Preuzmite u .doc formatu.