Prijedlog Hrvatskog reumatološkog društva za primjenu inhibitora TNF-α u odraslih bolesnika sa spondiloartritisima, 2013.

 

 

1. Dijagnoza SpA

Aksijalna bolest

Periferna bolest

AS (NY kriteriji)

PsA1 (CASPAR kriteriji)

axSpA (ASAS 2011. kriteriji)

2. Aktivnost bolesti

Aktivna bolest ³ 4 tjedna

BASDAI ³ 4

³ 3 bolna i ³ 3 otečena zgloba

plus

Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti ³ 4 na numeričkoj skali 0 – 10 s posebnim osvrtom na:  aktivni koksitis, sinovitis i/ili entezitis i/ili MR nalaz aktivne bolesti i/ili radiološka progresija perifernih lezija i/ili aktivni ili recidivirajući uveitis i/ili reaktante akutne faze upale ( SE, CRP)

plus

3. Vrsta i djelotvornost prethodne terapije

Izostanak učinka ili nepodnošljivost konvencionalne terapije:

Najmanje 2 NSAR kroz 2 mjeseca u punoj dozi

 

Primjena najmanje 2 od 3 diferentna lijeka: MTX (20 mg/tjedno) ili LEF (20 mg/dan) ili SSZ (2g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a 1 od njih najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi.

4. Primjena i učinak TNF blokatora

Etanercept2, 3, infliksimab3, adalimumab3, golimumab3

Očekivani učinak za 12 tjedana

50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za ≥2

50% smanjenje broja bolnih i otečenih zglobova

Prema procjeni reumatologa ukupno poboljšanje za 50% ili apsolutno poboljšanje za ³ 2 na numeričkoj skali 0-10

5. Kontraindikacije i mjere opreza

Prema uputi o lijeku.

6. Trajanje liječenja biološkim lijekovima

Prekid terapije kod izostanka očekivanog učinka nakon najmanje 12 tjedana primjene ili razvoja ozbiljnih nuspojava. Trajna terapija ako je postignuto zadano poboljšanje, dobra podnosšlivost i  odluka reumatologa.

 

1procjena zglobne bolesti neovisna o statusu kože; 2nije indiciran kod enteropatskog oblika SpA; 3koterapija MTX nije neophodna, ali je preporučljiva kod afekcije perifernog skeleta i PsA

SpA – spondiloartritis; AS – ankilozantni spondilitis; PsA – psorijatični artritis; NY – Njujorkški kriteriji za ankilozantni spondilitis; CASPAR – ClASsification criteria for Psoriatic Arthritis; axSpA –  aksijalni spondiloartritis

ASAS – Assesment of SpondyloArthritis international Society; BASDAI –                Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score

 

 Preuzmite u .doc formatu.