10.–11.05.2024.

Hilton Garden Inn, Zagreb

Teme

  • Etiopatogeneza, klinička obilježja i klasifikacija axSpA
  • Slikovna dijagnostika i bol
  • Izvanglobne manifestacije i komorbiditeti
  • Probir, dijagnoza i kvaliteta života
  • Farmakološko liječenje
  • Nefarmakološko liječenje (fizikalna medicina i rehabilitacija, kirurško liječenje, edukacija i podrška pacijentima)

HLK bodovi

Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o stalnoj medicinskoj izobrazbi: aktivni sudionici 10 bodova, pasivni sudionici 8 bodova.

Cijene kotizacija

Specijalisti

  • Kotizacija | od 16.03.-15.04.2024. | 180,00 €
  • Kasna kotizacija | od 16.04.2024. | 225,00 €

Specijalizanti i medicinske sestre/tehničari

  • Kotizacija | od 16.03.-15.04.2024. | 150,00 €
  • Kasna kotizacija | od 16.04.2024. | 180,00 €
Opširnije