Simpozij povodom Svjetskog dana kralježnice – 2021


Vertebrološki simpozij „DEFORMACIJE KRALJEŽNICE DJECE I U ODRASLIH“ će se održati kao webinar u realnom vremenu 13.10.2021. 

 

Za članove Hrvatskoga vertebrološkoga društva HLZ-a koji su platili članarinu za 2021 godinu kotizacija je 100 kuna, a za ostale kotizacija je svega 300 kuna. 

 

Sudjelovanje na simpoziju je bodovano od strane HLK, temeljem Pravilnika o stručnom usavršavanju – aktivno sudjelovanje s 9, a pasivno sa 7 bodova. 

 

Više informacija se može naći na web-stranici simpozija: www.hvdsimp-2021.com.