XVIII. godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a s međunarodim sudjelovanjem održati će se u hotelima Solaris u Šibeniku 20.-23.listopada 2016. 

Glavne teme kongresa su:  „Bol u reumatskim bolestima“ i „Pedijatrijska reumatologija“.  

Rok za prijavu sažetaka je produžen do četvrtka 15.09.2016. u 24,00h.

Više informacija na web-stranici kongresa http://hrd-kongres.org/

Pogledajte program ovdje ili ga preuzmite u .doc formatu.